M E N U

Strona główna

Aktualności

Historia

Nauka

Sport

Egzaminy

Absolwenci

Najlepsi uczniowie

Osiągnięcia i nagrody

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Przyrodników

Koło Ikonograficzne

Zespół wokalny "ZNICZKA"

Indywidualny tok nauczania

Szkolny Klub Wolontariusza

Biblioteka szkolna

Fundacja Edukacja dla DemokracjiI N F O

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 800x600 lub 1024x768, w przynajmniej 16 - bitowym kolorze, przeglądarką Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszą.


SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA


Szkolny Klub Wolontariusza został powołany z inicjatywy Ireny Ignatowicz nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Problematyką wolontariatu udało się zainteresować młodzież gimnazjalną, ich rodziców, nauczycieli i dyrekcję szkoły.Główne zadania klubu:
- zainteresowanie uczniów pracą wolontarystyczną
- wdrażanie członków klubu do aktywnej działalności na rzecz potrzebujących
- współpraca z placówkami: Dom Miłosierdzia „Samarytanin’, Powiatowy
  Ośrodek Wsparcia w Hajnówce, Zespół Szkół Specjalnych, MOPS i GOPS
- utrzymywanie kontaktów z Centrum Wolontariatu w Białymstoku

Motto klubu „Otwórz serce, spójrz na innych”.
W myśl tego motta wolontariusze opracowali projekt pieczątki: słoneczny kluczyk otwierający serce. Chcemy, aby każdy umiał otworzyć swoje serce dla innych ludzi.
Prowadzimy kronikę klubu, gdzie umieszczamy znaczące wydarzenia i fakty z naszej pracy. Na początku każdego roku szkolnego opracowujemy ramowy roczny plan, który zawsze ulega modyfikacji, gdyż trudno jest przewidzieć wszystkie zadania, których podejmiemy się realizacji.

Nasze działania widoczne są w środowisku, np. na terenie Domu Miłosierdzia „Samarytanin”. Wykonaliśmy szereg prac porządkowych na posesji domu, w różnych pomieszczeniach gospodarczych i mieszkalnych. Przeprowadzamy imprezy artystyczno - rozrywkowe. Cyklicznie odbywają się zapustowe spotkania, wieczory kolęd, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wykonujemy świąteczne stroiki i przygotowujemy wielkanocne palmy dla wszystkich mieszkańców Domu. Odbywają się prezentacje legend, spotkania przy herbatce, spotkania przy ognisku oraz spotkania towarzyskie i pomoc indywidualna. Wolontariusze robią zakupy, przynoszą lekarstwa z apteki, towarzyszą podczas spacerów, pomagają przy posiłkach, czytają, prowadzą rozmowy i wykonują wiele innych drobnych rzeczy, które sprawiają trudności starszym schorowanym osobom.
Członkowie klubu uczestniczą we wszystkich akcjach ogólnoszkolnych, a także mobilizują do działania swoje klasy Wolontariusze przeprowadzają akcje charytatywne, zbiórki pieniężne, kiermasze świąteczne i niosą pomoc indywidualną w domach podopiecznych MOPS, pełnią dyżury w świetlicy socjoterapeutycznej, oraz kontynuują pracę opiekunów podczas wakacji na wycieczkach i koloniach.

Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w ramach projektu „Klub Wolontariusza – Pomagamy Razem”:
- zasady i normy funkcjonowania wolontariatu
- przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą
- przygotowanie do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
- przygotowanie do prowadzenia zajęć świetlicowych
- przygotowanie do realizacji efektywnej pracy socjalnej

Od grudnia 2004r. współpracujemy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Staramy się wspierać powstały ośrodek. Pomagamy w zaopatrzeniu w materiały, dostarczamy katalogi wydawnicze, programy komputerowe, wyszukuje informacje na stronach internetowych, pomagamy w prowadzeniu zajęć, organizujemy spotkania i uroczystości. Podejmujemy zadania mające na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej: zbiórki artykułów szkolnych dla Domu Dziecka KASISI w Afryce, zbiórki ubrań, obrusów, pościeli, obuwia potrzebującym do MOPS, paczki świąteczne i zbiórka żywności dla podopiecznych GOPS, akcja „kromka chleba”, paczki, maskotki, artykuły szkolne i papiernicze, odzież dla uczniów Szkoły Specjalnej, loterie fantowe, pomoc przy organizacji uroczystości np. Związku Sybiraków i inne.

Wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza udało się pozyskać sponsorów i darczyńców, którzy pomogli w przeprowadzeniu tak wielu udanych akcji. Najbardziej hojnym sponsorem klubu była Św. pamięci pani Walentyna Rozalski, która mieszkała w USA. Wolontariusze otrzymali od niej ogromne wsparcie materialne i duchowe. Ufundowała ona specjalną nagrodę w 2006 r. dla najbardziej aktywnych wolontariuszy. Był to sponsorowany 2 tyg. wypoczynek nad morzem. Od kilku lat wolontariusze dostają specjalne podziękowania i prezenty od zaprzyjaźnionych z Hajnówką mieszkańców z Niemiec.

W Szkolnym Klubie Wolontariusza można zrealizować się, odnaleźć siebie, mieć dużo satysfakcji i zadowolenia, a najważniejsze być potrzebnym i rozumianym. Można nauczyć się tak trudnej sztuki dawania i sprawiania przyjemności choćby tylko dobrym słowem.

Wszystkich zainteresowanych pracą w wolontariacie zapraszamy do współpracy.

Opiekun
Irena IgnatowiczWięcej:


Aktualne wydarzenia
Archiwum 2006/2012


Napisz do nas
Ponowny wybór języka