М Э Н Ю

Галоўная старонка

Актуальнасці

Гісторыя

Навука

Спорт

Экзамены

Выпускнікі

Выдатнікі

Дасягненні і ўзнагороды

Пазакласныя заняткі


І Н Ф О

Старонку найлепш пераглядаць у раздзельнасці 800x600 або 1024x768, у прынамсі 16 -бітавым колеры, праглядаркай Microsoft Internet Explorer 5.0 або навейшай.


НАВУКА

Матэматыка

Ірэна Клімовіч
Марыя Лявіцкая-Шварц
Ніна Лукасік

Фізіка

Яўгенія Врублеўская

Хімія

Галіна Пшчола

Гісторыя

Альжбета Сэвэрын
Яўген Янчук

Геаграфія

Яўген Сачко


Біялогія

Аліна Пліс

Інфарматыка

Славамір Чыквін

Музыка

Бажэна Ляўчук

Веды аб грамадстве

Міхал Юшчук

Польская мова

Ян Місяюк
Гэлена Ёнаш
Ганна Клімюк

Беларуская мова

Вольга Сянкевіч
Яланта Грыгарук
Ян Карчэўскі

Англійская мова

Агнешка Пэрд’ён
Сняжына Пліс

Нямецкая мова

Ядвіга Дамброўская
Эва Васілюк

Руская мова

Крыстына Бялеўская

Ваенная падрыхтоўкаРэлігія

а. Андрэй Буслоўскі
а. Ян Валковыцкі
кс. Збігнеў Нямыйскі
Галіна Мажэц
Марк ЯкімюкБібліятэка

Школьная бібліятэка месціцца ў двух пакоях - кніга - пазычальным зале і чытальным зале на 40 людзей. У чытальным зале знаходзіцца 45 загалоўкаў часопісаў i газет. Кнігазбор мае 16800 асабнякаў, у тым 2100 на беларускай мове. Ёсць таксама кніжкі да навукі англійскай, нямецкай і рускай мовы. Кнігазбор сістэматычна ўзбагачваецца - 400-500 кніжак у год. У бібліятэцы ёсць багатая інфармацыя аб кніжках. Паказчык колькасці прачытаных кніжак у школе высокі. Бібліятека працуе ад панядзелка да пятніцы ў гадзінах 7.40 - 15.40.

Навука ў вышэйшых навучальных установах ў Рэспубліцы Беларусь згодна з паразуменнем Міністра Рэспублікі Беларусь і БГКТ (падтрыманыя міжнароднай умовай)

Ад 1990 г. з магчымасці здабывання ведаў на Беларусі скарыстала:
- у навучальным годзе 1994/95 - 12 асоб
- у навучальным годзе 1995/96 - 10 асоб
- у навучальным годзе 1996/97 - 5 асоб
- у навучальным годзе 1997/98 - 10 асоб
- у навучальным годзе 1998/99 - 17 асоб
- у навучальным годзе 1999/2000 - 16 асоб
- у навучальным годзе 2000/2001 - 7 асоб

Найбольш популярныя кірункі:
- медыцына ў Мінску і Гродне
- прыкладная лінгвістыка
- нямецкая мова ў Мінску і Гродне
- англійская мова ў Мінску і Гродне
- у апошні час: інфарматыка і псіхалогія

Падрабязныя інфармацыі ў пані Вольгі Сянкевіч
Напішы да нас
Паноўны выбар мовы