М Э Н Ю

Галоўная старонка

Актуальнасці

Гісторыя

Навука

Спорт

Экзамены

Выпускнікі

Выдатнікі

Дасягненні і ўзнагороды

Пазакласныя заняткі


І Н Ф О

Старонку найлепш пераглядаць у раздзельнасці 800x600 або 1024x768, у прынамсі 16 -бітавым колеры, праглядаркай Microsoft Internet Explorer 5.0 або навейшай.
аўтар - Славамір Чыквін


ВІТАЕМ НА СТАРОНЦЫ!
Каляндарыюм апошніх гадоў:
 • 1981 г. - пастанова на будове новага будынка. Паўстанне Грамадскга Камітэта Пабудовы Школы.
 • 1992 г. - пачатак будовы.
 • 1993 г. - аддача будынка ў карыстанне. У школе ёсць 12 аддзелаў, працуе шаснаццаць настаўнікаў на поўных штатах.
 • 1994 г. - аддача ў карыстанне школьнай кухні.
 • 1995 г. - пераказ ў карыстанне гімнастычнай залы.
 • 1999 г. - змена назвы школы на Комплекс школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы (гімназія і ліцэй).
 • Школа налічвае:
 • 18 аддзелаў (12 ліцэя, 6 гімназіі),
 • 29 поўнаштатных настаўнікаў ,
 • 10 настаўнікаў на няпоўных штатах,
 • 546 вучняў ліцэя,
 • 183 вучняў гімназіі.
 • Кфнцылярыя:
 • дырэктар школы: мгр. Яўген Сачко
 • намеснік дырэктара: мгр. Ніна Лукасік
 • сакратарка: Галіна Баравік
 • Самаўрад гімназіі:
 • апякун - мгр. Аліна Лаврыновіч
 • старшыня: Паўліна Ігнатюк
 • намеснік старшыні: Магда Лапінска
 • сакратар: Аня Шэршуновіч
 • Адрас школы:

  Комплекс школ з дадатковым навучаннем
  беларускай мовы ў Гайнаўцы
  вул. Ю. Пілсудскага 3
  17-200 Гайнаўка
  тель. (0-85) 682-24-96
  е-маіл: lo2hajn@atmax.pl
  Напішы да нас
  Паноўны выбар мовы