М Э Н Ю

Галоўная старонка

Актуальнасці

Гісторыя

Навука

Спорт

Экзамены

Выпускнікі

Выдатнікі

Дасягненні і ўзнагороды

Пазакласныя заняткі


І Н Ф О

Старонку найлепш пераглядаць у раздзельнасці 800x600 або 1024x768, у прынамсі 16 -бітавым колеры, праглядаркай Microsoft Internet Explorer 5.0 або навейшай.


АКТУАЛЬНАСЦІ

Сёння 25 сакавіка 2013 года адзначаем дзевяноста пятыя ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка 1918 года была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта была найважнейшая падзея ў беларускай гісторыі ХХ стагоддзя. Сённяшнія святкаванні распачалі мы гімнам БНР - ваяцкім маршам Макара Краўцова "Мы выйдзем шчыльнымі радамі", пасля аглядалі фільм пз. "Дзень волі" і выслухалі дэкламатарскія выступленні нашых вучняў з ІІБ і ІІД класаў, а таксама праслухалі беларускія патрыятычныя песні ў цудоўным выкананні нашай "Знічкі". Праспявалі яны такія песні як "Малітва ", "У гушчарах" на словы Н. Арсенневай ці "Песню пра сцяг" С. Панізніка. Апрача гэтага Юліта Ваврэшук выступіла з кранальным выкананнем песні "К табе Беларусь". Дзень мінуў у святочным настроі і кожны меў магчымасць пазнаёміцца з гісторыяй беларусаў.Больш фатаграфій у галерэі

больш: >>>


Год 2011/2012 >>>
Год 2007/2008 >>>
Год 2006/2007 >>>
Год 2005/2006 >>>
Год 2004/2005 >>>
Год 2003/2004 >>>
Напішы да нас
Паноўны выбар мовы